Στον αθλητισμό δεν έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες εξαρτώνται από το άθλημα, το φύλο, την καταγωγή όπως επίσης και από τον τόπο διαμονής αλλά και την ηλικία.

Σε αυτά τα συμπεράσματα κατέληξε ο τρίτος δημόσιος διάλογος που οργάνωσε το «Γκολ στη Ζωή» στο Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ELIS (Eliminating Inequalities in Sports) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζεται από την Τράπεζα Κύπρου.

Ο διάλογος είχε θέμα «Ίσες Ευκαιρίες στον Αθλητισμό» και οι παρευρισκόμενοι, στην πλειοψηφία τους νέοι από την Κύπρο και το εξωτερικό, δούλεψαν σε ομάδες εργασίας προκειμένου να εξετάσουν εάν όλοι οι νέοι στην Κύπρο έχουν ίσες ευκαιρίες άθλησης και επαγγελματικής ενασχόλησης με τον αθλητισμό.

Οι ομάδες κατέληξαν στα πιο κάτω συμπεράσματα:

  • Υπάρχουν αθλήματα (πχ ποδόσφαιρο) τα οποία είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσει κάποιος συγκριτικά με άλλα (πχ ατομικά αθλήματα).
  • Για τους άνδρες είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό αφού ο γυναικείο αθλητισμός δεν είναι τόσο αναπτυγμένος.
  • Για τος Κύπριους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό συγκριτικά με κάποιον ξένο (εργάτη, φοιτητή, μετανάστη.
  • Στον επαγγελματικό αθλητισμό ενίοτε οι ξένοι επαγγελματίες αθλητές είναι σε καλύτερη μοίρα από τους Κύπριους επαγγελματίες αθλητές, από μισθολογικής πλευράς και σε θέμα διευκολύνσεων.
  • Τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στον αθλητισμό συγκριτικά με τα αρτιμελή άτομα.
  • Άτομα που διαμένουν στην επαρχία έχουν πολύ δυσκολότερη πρόσβαση στον αθλητισμό συγκριτικά με άτομα που διαμένουν στα αστικά κέντρα.
  • Τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα έχουν λιγότερες ευκαιρίες άθλησης συγκριτικά με νεότερους.

Ακολούθως οι ομάδες πρότειναν λύσεις μέσα από μεταξύ τους συζήτηση. Οι λύσεις αυτές κινούνται προς δύο κατευθύνσεις.

Α. Νοοτροπία

Επιβάλλεται η κοινωνία μας και κατ’ επέκταση ο αθλητισμός μας να γίνουν πιο συμπεριληπτικοί όσον αφορά στα άτομα με αναπηρίες, στους μη προνομιούχους ξένους, σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, στις γυναίκες.

Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη ώθησης των νέων προς άλλα αθλήματα πέραν των παραδοσιακών αλλά και η ανάγκη παροχής (οικονομικών και άλλων) κινήτρων στους νέους προκειμένου να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αθλητισμό.

Β. Υποδομές.

Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν υποδομές για περισσότερα αθλήματα αλλά και αθλητικές υποδομές μακριά από τα αστικά κέντρα. Επίσης, σημαντικό είναι να δημιουργηθούν υποδομές αλλά και προϋποθέσεις άσκησης για άτομα με αναπηρίες και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα.

Με το διάλογο «Ίσες Ευκαιρίες στον Αθλητισμό» ολοκληρώθηκε μια σειρά τριών διαλόγων αφού προηγήθηκαν διάλογοι με θέματα «Γυναίκα & Ποδόσφαιρο» και «Γυναίκα στην Ηγεσία του Αθλητισμού».

Στις 10 Νοεμβρίου θα γίνει Ημερίδα για παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (αίθουσα UNESCO).