Στηρίζοντας την πρωτοβουλία «Μαζί Μπορούμε», ο Εθελοντικός – Φιλανθρωπικός Οργανισμός των «Ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή» συνέβαλε στην αναβάθμιση του εξωτερικού χώρου της Παιδικής Στέγης Λάρνακας. Συγκεκριμένα, ο Εθελοντικός – Φιλανθρωπικός Οργανισμός των Ποδοσφαιριστών ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξοδα για την αγορά και τοποθέτηση ειδικού τάπητα αλλά και την αγορά ενός πολυπαιχνιδιού, με συνολική δαπάνη ύψους €6.000.

Τα εγκαίνια τέλεσε το Σεπτέμβριο η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Αναστασία Ανθούση, στην παρουσία του Προέδρου του «Γκολ στη Ζωή» κ. Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη.

Η παιδική στέγη Λάρνακας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 18 παιδιά, 6-14 χρόνων.