[ Λευκωσία, 20 Μαϊου 2022 ] – Ο Εθελοντικός – Φιλανθρωπικός Οργανισμός των Ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή» ενημερώνει ότι οι εκδηλώσεις και δράσεις με άδεια εράνου Ν.Π.08/2021, η οποία παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 12 Ιουνίου 2021, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των της επιδημιολογικής εικόνας και των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν κατά το β’ εξάμηνο του 2021.