Ο Εθελοντικός – Φιλανθρωπικός Οργανισμός των Ποδοσφαιριστών, Γκολ στη Ζωή προχώρησε σε κάτι πρωτοπόρο για τον τομέα του, πιστός στις αρχές που είχε θέσει από την ίδρυση του για λειτουργία με διαφάνεια, αξιοπιστία και εντιμότητα.

Προχώρησε στην εξασφάλιση της πιστοποίησης ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 μετά από αξιολόγηση του Φορέα Πιστοποίησης & Ελέγχου EQA Hellas A.E.
Μ’ αυτό τον τρόπο καθίσταται ένας από τους πρώτους οργανισμούς της φύσης του στην Κύπρο που εξασφαλίζει μια τέτοια πιστοποίηση, γεγονός που αποτελεί αναγνώριση του αξιόπιστου τρόπου λειτουργίας του.

Η πιστοποίηση ήταν αποτέλεσμα της επισταμένης αξιολόγησης και καταγραφής των διαδικασιών του οργανισμού στη βάση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), όπως αυτό εφαρμόζεται διεθνώς.

Κύριος στόχος της πιστοποίησης αυτής είναι να διασφαλίσει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο ενός οργανισμού λειτουργεί με απόλυτη αξιοπιστία, διαφάνεια, οργάνωση, στρατηγική και όραμα για να επιτυγχάνει τους στόχους του.
Παράλληλα όμως έρχεται να ενισχύσει τη θέση του Γκολ στη Ζωή στο να προσφέρει ό,τι καλύτερο στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου του να αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου για στήριξη της κυπριακής κοινωνίας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Γκολ στη Ζωή θέτει σε πιο γερές βάσεις το μοντέλο λειτουργίας του οργανισμού για να προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά για το επόμενο διάστημα.
Σχετικά ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε: «Με την υλοποίηση του μεγάλου μας στόχου, που αποτελεί η ανέγερση του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Μακάρειου Νοσοκομείου, να βρίσκεται προ των πυλών, εμείς ανεβάζουμε τον πήχη του εθελοντισμού και της προσφοράς. Γνώμονας μας, να στηρίξουμε και να επηρεάσουμε θετικά την κοινωνία στη βάση της φιλοσοφίας μας, με δράσεις που αφήνουν το αποτύπωμά τους μέσα στο χρόνο».

Συνοδοιπόροι και υποστηρικτές μας στο εγχείρημα αυτό ήταν: η S.K Stirixis και η P.Q.C. Prime Quality Certification τις οποίες και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.