Προχώρησε σε προσφορά εξοπλισμού ηλεκτρικών ειδών για τη νέα Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας

Για το Γκολ στη Ζωή, τα παιδιά είναι ζήτημα υψίστης προτεραιότητας και γι’ αυτό δίνει έμφαση στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες φροντίδας σε ένα φιλικό περιβάλλον γι’ αυτά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Εθελοντικός – Φιλανθρωπικός Οργανισμός των Ποδοσφαιριστών παρείχε στήριξη στη νέα Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Πιο συγκεκριμένα πρόσφερε στα εξωτερικά ιατρεία της Παιδιατρικής, εξοπλισμό ηλεκτρικών ειδών.

Η δράση αποτελεί μέρος της συνεισφοράς του Γκολ στη Ζωή στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Χριστίνας Α. Αποστόλου και της ToP_11 Soccer Academy ‘Τα παιδιά ζωγραφίζουν και στηρίζουν την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας’.
Παράλληλα, σημαντικός πυλώνας του έργου του Γκολ στη Ζωή είναι η στήριξη που προσφέρει σε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Η παράδοση έγινε παρουσία του κ. Πανίκκου Ξιούρουππα, αντιπροέδρου του Δ.Σ. το Γκολ στη Ζωή, του Δρος Αδάμου Χατζηπαναγή διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ,  του κ. Ανδρέα Αποστόλου, μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος Χριστίνας Α. Αποστόλου και του Κούλλη Παύλου τεχνικού διευθυντή της ToP_11 Soccer Academy.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην A&G Kleima Import Export για την πολύτιμη υποστήριξη τους.