Μήνυμα της φετινής εκστρατείας, το «Ενημερώσου για να παραμείνει το παιχνίδι διασκέδαση/Let’s keep it a game»

Το Γκολ στη Ζωή στηρίζει την Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού που διοργανώνει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων με το μήνυμα «Ενημερώσου για να παραμείνει το παιχνίδι διασκέδαση/Let’s keep it a game». Η εβδομάδα πραγματοποιείται από τις 5 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2020 και η διοργάνωση στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και στην εμπλοκή και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα προώθησης του Ασφαλούς Παιχνιδιού και προστασίας του κοινού από οποιεσδήποτε επιβλαβείς συνέπειες της ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.
Η έναρξη της Εβδομάδας θα δοθεί με το 3ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες από τους εμπλεκόμενους φορείς.
Δείτε το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων εδώ www.sgw.cy.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία μέσα από τις δράσεις της Εβδομάδας να ενημερωθεί για το τί σημαίνει ασφαλές παιχνίδι, τα μέτρα αυτοπροστασίας που μπορεί να θέσει ένας παίκτης, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης της διαταραχής τυχερών παιχνιδιών, με απώτερο σκοπό να παραμείνει το τυχερό παιχνίδι διασκέδαση για τα άτομα που αποφασίζουν να ασχοληθούν με αυτό.
Απώτερος στόχος, είναι η καθιέρωση της Εβδομάδας ως μια πλατφόρμα ενημέρωσης και εποικοδομητικού διαλόγου για το Ασφαλές Παιχνίδι, καθώς και μια συνέργεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών εμπλέκοντας ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας: εργαζόμενους στο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, παίκτες, οικογένεια και φίλοι, κοινωνία.
Φέτος, ακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας, η Αρχή αποφάσισε τη μετονομασία του Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε Ασφαλές Παιχνίδι, καθώς και τον επανασχεδιασμό της ταυτότητας της Εβδομάδας.
Επιπρόσθετα, το κοινό μπορεί να λάβει περισσότερη πληροφόρηση για το Ασφαλές Παιχνίδι στην ιστοσελίδα www.safergambling.gov.cy