Το ELiS στηρίζει η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Γκολ στη Ζωή

Ο Εθελοντικός – Φιλανθρωπικός Οργανισμός των Ποδοσφαιριστών, Γκολ στη Ζωή, επενδύει στην ισότητα στον αθλητισμό, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση ενός έργου νεολαίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για το έργο ELiS – Eliminating Inequalities in Sports, το οποίο αποτελεί και την πρώτη επιτυχία του οργανισμού σε Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στον αθλητισμό. Το έργο εντάσσεται στη Βασική Δράση 3 ‘Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής’ και αποσκοπεί στη διεξαγωγή διαλόγων μεταξύ νέων και αρμοδίων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Γκολ στη Ζωή, στηρίζει το έργο ELiS – Eliminating Inequalities in Sports.

Οι στόχοι του έργου ELiS αφορούν στην:
(α) ενδυνάμωση της συμμετοχής των κοριτσιών στο ποδόσφαιρο, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο,
(β) προώθηση του ρόλου των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που άπτονται του αθλητισμού, και
(γ) παροχή διευκολύνσεων για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες σε ευάλωτες κατηγορίες νέων.
Κατά την υλοποίηση του έργου, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα διαρκέσει 14 μήνες, θα διοργανωθούν τρεις διάλογοι – ο κάθε διάλογος θα καταπιαστεί με ένα στόχο – και μία ημερίδα με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 νέων και φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.
Στο πλαίσιο των διαλόγων, οι νέοι και οι αρμόδιοι φορείς θα συζητήσουν μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό, αθλητικό και ατομικό επίπεδο προκειμένου να καλλιεργηθεί κουλτούρα και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ισότητα στον αθλητισμό.
Τα πορίσματα των τριών διαλόγων θα καταρτιστούν σε Έντυπο Πολιτικής, το οποίο θα παρουσιαστεί στην ημερίδα του έργου ενώ παράλληλα θα αποτελέσει και το βασικότερο υλικό διάχυσης προς τους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ομάδων, των σχετικών Υπουργείων, της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Το Γκολ στη Ζωή μέσα από το έργο, έχει ως στόχο να γίνει συμμέτοχος στα κέντρα διαμόρφωσης πολιτικής, δίνοντας βήμα στους νέους να συμμετέχουν στα κοινά.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου θα ανακοινωθούν προσεχώς.