Ο Εθελοντικός – Φιλανθρωπικός Οργανισμός των Ποδοσφαιριστών, Γκολ στη Ζωή στέκεται δίπλα στα παιδιά του Εθελοντικού Ιδρύματος Αγίου Γεωργίου – Χριστάκης Χασάπης, που εδρεύει στη Λάρνακα, με κάλυψη άμεσων αναγκών.

Μετά το πρόσφατο πλήγμα που δέχθηκε το Ίδρυμα Άγιος Γεώργιος – Χριστάκης Χασάπης, το Γκολ στη Ζωή με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. αποφάσισε να προσφέρει έμπρακτη στήριξη στα παιδιά του ιδρύματος, καλύπτοντας ανάγκες συνολικής αξίας πέραν των €1300.

Η ενέργεια έρχεται ως αναγνώριση, στο σημαντικότατο έργο που επιτελεί το εθελοντικό ίδρυμα, το οποίο αποτελεί τη στέγη φροντίδας 17 παιδιών με βαριές σωματικές και πνευματικές αναπηρίες. Η λειτουργία του Iδρύματος Άγιος Γεώργιος – Χριστάκη Χασάπη, προσφέρει ανακούφιση στις οικογένειες των παιδιών από το ψυχικό άγχος και τη σωματική κούραση που προκαλεί η καθημερινή φροντίδα και προστασία τους.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης που προσφέρει το Γκολ στη Ζωή, από το ξεκίνημά του, σε άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και εθελοντικούς οργανισμούς που το έχουν ανάγκη.

Ευχαριστίες για την υποστήριξη τους στην ενέργεια απευθύνουμε στις εταιρείες A&G Kleima Import Export και Markou Bros.