Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε την Εβδομάδα Εθελοντισμού 1-8 Δεκεμβρίου, που διοργανώνει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, προάγοντας στη σημασία της εθελοντικής προσφοράς. Η εβδομάδα τελεί υπό την υψηλή προστασία της κ. Άντρης Αναστασιάδη, Επίτιμης Προέδρου του ΠΣΣΕ.

 Το «Γκολ στη Ζωή» θα είναι παρών στις δράσεις της Εβδομάδας.

 Αναλυτικά το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων στο πιο κάτω link:

http://www.volunteerism-cc.org.cy/App_Directory/CMSEditor/Documents/%CE%95%CE%95%CE%98/PROGDRAST2017.pdf