Ιδρυτικά Μέλη – Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Τρόπος λειτουργίας

Το Γκολ στη Ζωή πήρε σάρκα και οστά στις 12 Ιανουαρίου 2017, μία ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο, όταν τα είκοσι δύο (22) ιδρυτικά του μέλη, από όλες τις πόλεις της Κύπρου (εν ενεργεία ποδοσφαιριστές και παλαίμαχοι που αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλες τις ομάδες της Α΄ κατηγορίας), συγκεντρώθηκαν και υπέγραψαν το καταστατικό του νεοσύστατου τότε Σωματείου και ψήφισαν το πρώτο Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11 μελές κι έχει θητεία για 3 χρόνια. Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν από μία ψήφο ο καθένας και εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου, δηλαδή οι αποφάσεις της υπερισχύουν των αποφάσεων των άλλων οργάνων του Σωματείου και συγκαλείται μία φορά τον χρόνο.

X