Εθελοντισμός

Αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα Εθελοντών του «Γκολ στη Ζωή»

*Η αίτηση συμπληρώνεται από άτομα που επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος εθελοντικά στις εκδηλώσεις του «Γκολ στη Ζωή» και των ποδοσφαιριστών - μελών του. Σας ευχαριστούμε!

X